Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng “làm-cho-vui”, Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo cũng như ứng dụng những công nghệ, thể nghiệm mới. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.
9 chìa khóa giúp bạn branding ngành giáo dục hiệu quả
Sức mạnh của mascot trong branding
Top những ngành già cỗi đang phải phục vụ khách hàng gen Z là chủ yếu
Insight của gen Z trong việc lựa chọn bao bì sản phẩm
Thương hiệu của bạn quá “già” cho phân khúc gen Z?
Sai Lầm Khi Rebranding khiến thương hiệu của bạn “đi lùi”
Đưa “Thương Hiệu” về thanh xuân với chiến lược tái định vị
Đưa “Thương Hiệu” về thanh xuân với chiến lược tái định vị (Phần 1)
Top 6 ví dụ về tái định vị thương hiệu: thành công & thất bại
Từ màu sắc thương hiệu đến dấu ấn trong tâm trí khách hàng
Toàn cảnh bức tranh rebranding, những điều cần lưu ý và bài học kinh nghiệm về tái nhận diện

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé