Khoá học

Telos CHIA SẺ KIẾN THỨC

Chúng tôi xem việc chia sẻ những gì mình biết, những phương pháp tư duy sáng tạo và cả những công cụ tuyệt với mà chúng tôi đang dùng là một việc nên làm và luôn luôn phải làm để đóng góp cho cộng đồng. Vì thế chúng tôi mở ra những khóa học vừa thú vị, vừa thực tiễn.