Khoá học

Telos CHIA SẺ KIẾN THỨC

Chúng tôi xem việc chia sẻ những gì mình biết, những phương pháp tư duy sáng tạo và cả những công cụ tuyệt vời mà chúng tôi đang dùng là một việc nên làm và luôn luôn phải làm để đóng góp cho cộng đồng. Vì thế chúng tôi mở ra những khóa học vừa thú vị, vừa thực tiễn.

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé