Telos sáng tạo là để lan tỏa

Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng "làm-cho-vui", Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.

Giới thiệu về Figma Design Notebook

Design, Figma, Uncategorized, Website Design by khuedinh 23/03/2020
Team Telos đã dùng Figma được gần 2 năm. Từ khi Figma còn thiếu nhiều chức năng so với hiện tại. Team rất hiểu những bỡ ngỡ của những bạn bắt đầu dùng phần mềm này, đặc biệt là những bạn mới tìm hiểu về UI design. Thế nên, tụi… Read More

Icon TẤT CẢ BÀI VIẾT