Telos sáng tạo là để lan tỏa

Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng "làm-cho-vui", Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.

“Quy trình” sáng tạo

Uncategorized by nhanluu 05/07/2019
Phía mình có nhiều cách làm khá tự do, nhưng để đúc kết và trình bày cho quý bạn xem web đây thì có 7 bước dưới đáy biển 1. What is the limitation? Xác định trước các đường ranh. Giới hạn của vụ này là gì? Đó chính là… Read More

Icon TẤT CẢ BÀI VIẾT