Telos sáng tạo là để lan tỏa

Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng "làm-cho-vui", Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.

Cá tháng Tư của team TELOS

Website Design by khuedinh 08/05/2020
Tháng tư năm nay quả là ảm đạm. Bệnh dịch hoành hành ì đùng. Team TELOS cũng như tất cả mọi người, gặp khó khăn chỗ này chỗ khác, nhưng cũng phải cố mà vượt qua thôi.  Thật tình thì ¼ vừa rồi chắc cũng không ít bạn chả còn… Read More

Icon TẤT CẢ BÀI VIẾT