Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng “làm-cho-vui”, Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo cũng như ứng dụng những công nghệ, thể nghiệm mới. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.
Cá tháng Tư của team TELOS
Design system – công cụ chưa được biết đến nhiều
Figma – sau hơn một năm sử dụng của một UI designer
5 cách để sử dụng ảnh hiệu quả cho website
10 xu hướng thiết kế website bạn không thể bỏ qua trong năm 2019