Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng “làm-cho-vui”, Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo cũng như ứng dụng những công nghệ, thể nghiệm mới. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.
Xây dựng một đội ngũ thiết kế và lập trình trong tổ chức với công cụ Figma làm trung tâm
Tutorial: Sử dụng Smart Animate trong Figma
Giới thiệu về Figma Design Notebook
Pre-order Figma Design Notebook
Figma – sau hơn một năm sử dụng của một UI designer