Website iCHANGE Plastic

iCHANGE Plastics là một chiến dịch dài hạn trong chuỗi dự án iCHANGE của tổ chức CHANGE. Với mong muốn thay đổi thói quen sử dụng nhựa một lần của con người, website được lập ra như một phương thức giao tiếp và lan toả thông điệp của chiến dịch lần này. Bám sát brand voice của iCHANGE Plastics, iCHANGE mong muốn website có màu sắc tươi vui, thu hút được giới trẻ và giữ người dùng ở lại trang web lâu hơn.

Product

Category:

Year: 8/2019

Client: iCHANGE


LIÊN HỆ VỚI TELOS NHÉ?