Telos logo
Telos logo
Telos là ai

Portfolio

Chúng tôi kiến tạo nên thương hiệu cho sản phẩm của bạn

Tập hợp những sản phẩm sáng tạo mà team Telos vô cùng tự hào được giới thiệu đến bạn

Tròn Bánh Mì

03/06/2020 | Client: iCHANGE
Tròn Bánh Mì

Website iCHANGE Plastic

07/10/2019 | Client: iCHANGE
Website iCHANGE Plastic

Website Bạn muốn hẹn hò

23/09/2019 | Client: Bạn Muốn Hẹn Hò
Website Bạn muốn hẹn hò

Nghiệp Nhựa

15/08/2019 | Client: CHANGE
Nghiệp Nhựa

3K Shop

30/03/2019 | Client: 3K Shop
3K Shop

NEON SALON

30/03/2019 | Client: TELOS
NEON SALON

BYE Project

30/03/2019 | Client: TELOS
BYE Project

MẮM Project

30/03/2019 | Client: TELOS
MẮM Project