Telos Branding Agency Works

Những dự án đáng tự hào

Telos là một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo và những project rất đặc trưng trong cộng đồng. Bên cạnh những sản phẩm website hay branding cho khách hàng, những dự án cộng đồng “làm-cho-vui”, Telos rất quan tâm đến việc chia sẻ, gây cảm hứng và lan tỏa sự sáng tạo. Trang blog này được viết nên cũng là vì thế.
Chill Thái – Mascot Design
CCV Group – Rebranding Project
Goha – Branding & Website Design
FACO CAPITAL
Beto Mascot & Sticker Design
Vivita Mascot & Sticker Design
Đông Lào
Cánh Đồng Vàng Branding
CamID Mobile Application
Vietnam Solar Park
Nam Sơn Laser
Mỹ Thuật Bụi
Tokyo Homes
Cạp Đất Mà Ăn Project
ANTS
Website Vietnam Airline Heritage
Chất Việt Project
Tròn Bánh Mì
Website iCHANGE Plastic
Vòng quay may mắn Grabfood
Website Bạn muốn hẹn hò
Freeup Coworking Space – Brand Design
Nghiệp Nhựa
3K Shop
BYE Project
MẮM Project
Khai Phú Website
Website Nhanluu.com

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé