Nghiệp Nhựa

Nghiệp Nhựa là một trong những dự án sáng tạo của CHANGE kết hợp cùng TELOS. Nghiệp Nhựa có mục đích khuyến khích mọi người hạn chế sử dụng các sản phẩm về nhựa, đặc biệt là sản phẩm tiêu dùng nhanh như ly nhựa, ống hút, bao ni lông. Trong dự án này, TELOS phụ trách phần nội dung, key visual cũng như hạng mục thiết kế và phát triển website.

Product

Category: ,

Year: 7/2019

Client: CHANGE


LIÊN HỆ VỚI TELOS NHÉ?