Võ Nam Du
Võ Nam Du

Võ Nam Du

Founder Sử Talk

Một trong những dự án nổi cộm về đề tài Sử Việt. Họat động chủ yếu với hình thức fanpage và talk show hằng tháng. 

Sử Talk nói chung và anh Võ Nam Du vẫn luôn là một trong những cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác truyền thông Văn hóa Sử Việt.

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé