Một trong những dự án nổi cộm về đề tài Sử Việt. Họat động chủ yếu với hình thức fanpage và talk show hằng tháng. 

Sử Talk nói chung và anh Võ Nam Du vẫn luôn là một trong những cá nhân và tập thể xuất sắc trong công tác truyền thông Văn hóa Sử Việt.