Võ Dương

Nhà Thư pháp Võ Dương – kỷ lục gia 2 quyển sách bằng chữ Thư pháp lớn nhất Việt Nam, đồng thời là phó chủ nhiệm CLB Thư pháp Cung văn hoá lao động tại TP.HCM.

Bộ môn Thư pháp trui rèn con người thông qua việc dẫn dắt họ đến với cái đẹp. Nhắm đến những người trẻ vẫn đang mày mò tìm kiếm những chất riêng trong văn hóa mà lỡ mất một vài nét mực độc đáo, nhà Thư pháp xuất hiện thông qua những buổi cho chữ, dạy viết, đồng thời đem đến cho người trẻ một cái nhìn tiệm cận hơn về bộ môn nghệ thuật “rèn chữ, rèn người” này.

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé