Tuấn Trần

Một trong những dự án gây quỹ cộng đồng thành công nhất, khai thác nội dung xoay quanh việc tái hiện những sự kiện lịch sử oai hùng.

Những video được đăng tải thông qua kênh youtube Đuốc Mồi và thông tin về vốn kêu gọi được cập nhật tại website của Việt Sử Kiêu Hùng.

Đến nay, đội ngũ đã có nhiều thành công về mặt truyền thông và thương mại, nhất là những dự án kết hợp với BHD để công chiếu phim hoạt hình điện ảnh tại các cụm rạp BHD.

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé