Kể từ sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa Lịch sử Đại học Paris (Pháp) vào năm 1972, cô Bùi Trân Phượng đã về nước và cống hiến hết mình cho nền giáo dục nước nhà. Cho tới cuối năm 2006, cô và cộng sự đã thành công đưa Trường Cao đẳng Bán công Hoa Sen trở thành Trường Đại học Hoa Sen, đồng thời nhậm chức hiệu trưởng dự vào những đóng góp to lớn của mình.

Ngoài việc là nhà quản lý giáo dục, TS. Bùi Trân Phượng còn là nhà nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu của cô tập trung vào lịch sử cận – hiện đại Việt Nam cũng như là lịch sử văn hóa và lịch sử phụ nữ Việt Nam. Đề tài luận án tiến sĩ của cô là: “Việt Nam 1920 -1945, giới và hiện đại: những nhận thức và trải nghiệm mới”.

Vào năm 2017, TS. Bùi Trân Phượng cũng được ghi danh vào danh sách 20 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn.