Trịnh Thu Trang

Founder S-River Agency

Giảng Viên ngành Thiết kế đồ họa – Khoa Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (2017 – 2018)

10 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế đồ họa và xây dựng chiến lược thương hiệu, tham gia các dự án phi chính phủ của UNESCO, FHI…

Sưu tầm và tìm hiểu về tranh Hàng Trống từ năm 2013, đã tổ chức 3 triển lãm tranh Hàng Trống vào năm 2014, 2015 và 2018.

Đồng thời, chị cũng là tác giả “Họa sắc Việt từ tranh Hàng Trống” – cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam cung cấp kho nguyên liệu truyền thống dành cho ngành thiết kế.

Liên hệ với Telos nhé