Chị Trịnh Thu Trang, Founder và đồng thời là Giám đốc sáng tạo của S-River Agency, Với nhiều năm trong nghề chị đã có một bề dày thành tích như sau: