Góp mặt trong nhiều dự án cộng đồng thuộc lĩnh vực hội họa, chị Quách Ái Ny còn là một người đa tài với nhiều dự án cá nhân đặc biệt.