Từng được biết đến với nhiều công tác hỗ trợ, cố vấn cho các dự án liên quan đến lịch sử lớn nhỏ.

Có thể nói, ở anh tồn tại một vị trí độc tôn với những nội dung chuyên sâu về cổ trang Việt Nam, cùng với sự đóng góp thông qua những dự án anh cộng tác, anh cũng sở hữu một chuyên trang thông tin đồ sộ kiến thức.

Thông qua nhiều phương tiện, thứ anh mong muốn nhất chính là chia sẻ những kiến thức đó, dần dần với sự tiếp cận nhỏ giọt, cộng đồng người trẻ sẽ co thể dễ dàng xâu chuỗi và có một cái nhìn đa chiều về những văn hóa “thất truyền” của dân tộc ta.