Là Founder của một local brand về streetwear. Với góc nhìn mở rộng về việc truyền tải văn hóa, sản phẩm của GrimmDC luôn mang trong mình những câu chuyện của riêng nó.

Sản phẩm của Grimm luôn đảm bảo về chất lượng và an toàn cho người sử dụng.