Phạm Vĩnh Lộc

Co-founder tại Gamize
Content Specialist cho dự án Sử Hộ Vương
Screenwriter cho Việt Sử Kiêu Hùng

Một trong những cá nhân với khả năng “xào nấu” Sử Việt theo hướng tích cực cá nhân và độc dáo. Những bài viết mang tính giải trí của anh luôn hấp dẫn người đọc bởi yếu tố lịch sử có chọn lọc và nghiên cứu.

Anh còn là cố vấn cho nhiều dự án về Sử Việt khác nhau.

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé