Dự án sử dụng chất liệu Nón Lá và Áo Dài – hai món “quốc bảo” của phụ nữ Việt và 3D Motion để branding, tạo nên một góc nhìn đặc sắc cho những hình ảnh rất thuần Việt này.