Người đứng sau giải thưởng Explorians Chất Việt cũng như chuỗi sự kiện Exploring Day.

Đồng thời là Art Director, co-founder Telos, một team sáng tạo với những ý tưởng độc đáo trong công việc xây dựng thương hiệu và lập trình website.

Những dự án nổi bật có thể kể đến:

BYE project

MẮM project

Nghiệp Nhựa

Trong năm 2019, với mong muốn phát triển và tạo cộng đồng sử dụng văn hóa Việt trong các sáng tạo nghệ thuật, anh Lưu Trọng Nhân cho ra đời dự án Explorians Chất Việt.

Mục tiêu của đội ngũ Explorians là từng bước khai phá Chất Việt và truyền cảm hứng sáng tạo cho người trẻ, tạo lập và xây dựng các mối quan hệ dựa trên nền tảng là những sản phẩm sáng tạo mang nội dung, chủ đề, nguyên liệu Việt.

Trong năm 2020 này, hãy tiếp tục đón chờ những sản phẩm mới nhất từ Explorians và anh Lưu Trọng Nhân nhé!