Lài N. Nguyễn

– Co-founder tại Vietnam Creative Festival
– Lecturer tại DpiCENTER
– Từng làm Art Director tại POSE
– Từng làm Graphic Design Team Leader tại VNG Corporation

Liên hệ với Telos nhé