Một đội ngũ sản xuất và tạo hình cho các mô hình đồ chơi, figure,…Đã từng tham gia sản xuất mô hình Lê Lợi, Thuận Thiên Kiếm cho dự án “Lam Mộc Kỷ” của Việt Sử Kiêu Hùng.

Đến với Chất Việt nói chung và Exploring Day #5 nói riêng, 8K Studios mong muốn khai thác những ý tưởng về Chất Việt, biến hoá những ý tưởng trở thành hiện thực. Đồng thời, truyền tải sứ mệnh “truyền bá văn hóa Việt Nam thông qua các sản phẩm mô hình, figure,…”