Tác giả: Konstantin Krichko

Nguồn: Behance

Ruffan là chiếc xe đạp điện được chế tạo bởi công ty Ruff Cycles, được thành lập năm bởi Pero Desnica. Những chiếc xe đạp được tạo ra theo phong cách xe máy vào những đầu thế kỷ 20. Sau đây là một trang quảng cáo cho “the RUFFIAN”.