Tác giả: Vườn Illustration

Nguồn: Behance

Toàn bộ chủ đề được lấy cảm hứng từ một truyền thống nghệ thuật tranh mộc bản (Ukiyo-e) – phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII – thế kỷ XIX tại Nhật bản. Mỗi bức tranh đều được lấy cảm hứng từ những nhân vật quen thuộc nhưng lại mới mẻ theo phong cách Ukiyo-e khiến cho người xem cảm thấy thích thú.