Tác giả: Patryk Polak

Nguồn: Behance

Vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta thích tham gia một số dự án sáng tạo để biết thêm nhiều thị trường khác và những môi trường của người dùng. Với chủ đề về Walk in style! Nhóm tác giả đã tạo ra một ứng dụng về sneakers với mong muốn mang lại một giao diện đơn giản và trải nghiệm mượt mà trong từng quá trình chạm và thả.