Nguồn: Behance

Với triết lý cung cấp thực phẩm tươi ngon cho ai cần, MUKU là thương hiệu hướng đến cung cấp các loại thực phẩm từ cây trồng với phương thức đảm bảo và an toàn cho động vật từ đó tạo ra môi trường đảm bảo động vật bớt đi áp lực.