Một số hình ảnh UI Design (Website) bắt mắt – Part 3

Một số hình ảnh UI Design (Website) bắt mắt – Part 3

Một số hình ảnh UI Design (Website) bắt mắt – Part 3

Sau đây sẽ là một số Dribbbble Shots mà chúng tôi sưu tập được. Đây cũng là một niềm cảm hứng nho nhỏ trong việc tạo nên các sản phẩm hoặc dự án cá nhân.

Sushi / Food Landing page design by Hadi Altaf ?
Explore website landing page by Umar Surya
Automotive event dashboard – UI UX Design by Ramotion
Ultraviolet Way by Darren Maen
MUUTO Interaction by Nicholas.design

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

telos la ai_full