Người viết:

Ngày:

Part 2: Sau đây sẽ là một số Dribbbble Shots mà chúng tôi sưu tập được. Đây cũng là một niềm cảm hứng nho nhỏ trong việc tạo nên các sản phẩm hoặc dự án cá nhân.

IOCO / Biocomputer by Mike
Pet food website design by Dannniel
bwin by Slava Kornilov
Christmas Collisions ? by ??????????????
Sapiens: Free Character Builder App by Dash