Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt - Part 3 - Telos
Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 3

Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 3

Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 3

Sau đây sẽ là một số Dribbbble Shots mà chúng tôi sưu tập được. Đây cũng là một niềm cảm hứng nho nhỏ trong việc tạo nên các sản phẩm hoặc dự án cá nhân.

VR Collection Game App by Yi Li 
Food Order – Mobile App by Anastasia
Chess by Dannniel
Pet Care App Animation by Eugene Machiavelli
Voice Recording App by Minh Pham ✪

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

  Điền form và TELOS sẽ liên hệ

  Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

   telos la ai_full

    Điền form và TELOS sẽ liên hệ

    Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

     Điền form và TELOS sẽ liên hệ

     Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé