Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 2

Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 2

Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 2

Sau đây sẽ là một số Dribbbble Shots mà chúng tôi sưu tập được. Đây cũng là một niềm cảm hứng nho nhỏ trong việc tạo nên các sản phẩm hoặc dự án cá nhân.

Cosmetic Mobile App UX/UI Design by Ghulam Rasool 
iPay – Mobile App Concept by Tran Mau Tri Tam
Food Delivery – Mobile App by Anastasia
Watch Shop App by Pham Huy
Travel service – Mobile concept by Anastasia

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

telos la ai_full