Tác giả: 堅貝

Nguồn: Pixiv

Hè đến rồi xuân qua vậy đó, mấy đời tuổi trẻ trải nghiệm được mấy cái vui đâu, càng lớn càng nặng nề, càng áp lực. Vậy nên cái gọi cảm hứng không chỉ là thứ thôi thức cho cái mới mà thứ khiến mình rung động hay tạo ra điều kiện để sáng tác cái mới. Bộ tranh của 堅貝 cũng nhìn giản dị, mộc mạc và nhẹ nhàng như thế.