Nguồn: Huaban

Đôi khi cảm hứng chỉ xuất hiện từ những thứ giản dị và cuộc sống đời thường. Việc vẽ nên một logo đôi khi mang theo nhiều ý nghĩa và chiều sâu nhưng có lúc nó lại bắt nguồn cảm hứng nào đó hay chỉ là muốn thể hiện một sự vật hoặc đối tượng một cách đơn giản mà thôi.