Nguồn: Huaban

Mỗi thương hiệu đều có bộ mặt riêng, mà riêng ở đây không chỉ là cái chất mà phải để khách hàng nhìn vào hiểu mình đang bán gì, đang làm gì. Dưới đây là một số Logo giúp các bạn lấy cảm hứng cho ngày mới.