Tác giả: Michael Angle

Nguồn: Facebook

Lịch sử dân tộc Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam không chỉ xây dưng bằng những câu từ hay những tấm bản đồ sai lệch. Tất cả được tạo nên từ xương máu của những vị anh hùng và chiến sĩ. Chúng tôi – người con đất Việt tự hào và biết ơn vì những gì đang có được. Cảm ơn Michael Angle – SSEN DOLL đã bộc lộ được vẻ đẹp kiêu hùng tráng lệ của tổ tiên chúng ta thông qua bộ Art tuyệt vời đến thế này.

The copyright belongs to the artist. These artworks were reposted with artist’s permission. 
Please DON’T take it anywhere without authorization. 

Bài viết được đăng lại với sự cho phép của người vẽ. Bản quyền thuộc về người vẽ, vậy nên xin đừng đăng lại ảnh nếu không có sự cho phép của anh/chị ấy.