Food Delivery Mobile App

Food Delivery Mobile App

Food Delivery Mobile App

Tác giả: Dmitry Lauretsky

Nguồn: Behance

Việc kẹt ở nhà và không thể ra đường mua đường đồ ăn thật sự bất tiện với hầu hết mọi người trong mùa dịch. Vậy nên Ronas.IT đã thiết kế một ứng dụng điện thoại giao thức ăn và tích hợp đầy đủ các chức năng như chọn món, chọn nhà hàng, bỏ món vào giỏ hàng và kể cả việc theo dõi người vận chuyển đồng thời có thể liên lạc với họ nếu cần thiết.

Liên hệ với Telos nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

telos la ai_full