Tác giả: Dmitry Lauretsky

Nguồn: Behance

Việc kẹt ở nhà và không thể ra đường mua đường đồ ăn thật sự bất tiện với hầu hết mọi người trong mùa dịch. Vậy nên Ronas.IT đã thiết kế một ứng dụng điện thoại giao thức ăn và tích hợp đầy đủ các chức năng như chọn món, chọn nhà hàng, bỏ món vào giỏ hàng và kể cả việc theo dõi người vận chuyển đồng thời có thể liên lạc với họ nếu cần thiết.