Tác giả: Rron Berisha

Nguồn: Behance

Được lấy cảm hứng từ thế kỷ 19 – DIEU NEO nhằm tạo ra một nơi phô diễn hoặc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật khác nhau trên thế giới. Thay vì phải được đặt tại các phòng trưng baỳ khác nhau thì các bức tranh sẽ được tề tựu trên một màn hình nhỏ nhắn trên máy tính với lượng thông tin phong phú giúp người xem cũng tự chủ hơn được thời gian.