Tác giả: Thales Molina

Nguồn: Behance

Chắc hẳn không ai không biết bộ tiểu thuyết hoặc phim chuyển thể – Alice in Wonderland nổi tiếng. Khi mà cô gái tên Alice lạc vào xứ xở mà chỉ toàn điều “kỳ diệu” xuất hiện. Thì đây là một Artwork về Typo cũng như poster về câu chuyện đấy của Thales Molina. Có lẽ project sẽ gợi bạn nhớ lại phần nào về bộ phim/ câu chuyện – Alice in wonderland.