Sự kiện

Sự kiện

Các chuỗi sự kiện mang tính cách đăc trưng rất riêng của TELOS với mong mỏi lan truyền đi tính cách sáng tạo và vinh danh những giá trị cộng đồng. May mắn nhận được sự quan tâm và đồng hành nhiệt tình từ rất nhiều diễn giả, tác giả và nhà sáng tạo hàng đầu để cùng nhau làm phong phú cho cộng đồng sáng tạo xung quanh.

Chất Việt: Exploring Day 1
Chất Việt: Exploring Day 10 | Thánh Gióng Ký Sự
Chất Việt: Exploring Day 9 | Ứng dụng văn hóa Việt trong sản phẩm
Chất Việt: Exploring Day 8 | Chung tay khai phá Chất Việt
Chất Việt: Exploring Day 7 | RANH GIỚI CỦA NHỮNG GIỚI HẠN
Chất Việt: Exploring Day 6 | Miền Trung: Sáng tạo từ cộng đồng
Chất Việt: Exploring Day 5 | Giấc mơ đồ chơi mang HỒN VIỆT
Chất Việt: Exploring Day 4 | Hoạ sắc Việt qua thiết kế ứng dụng
Chất Việt: Exploring Day 3 | Kinh doanh Sáng tạo từ Chất Sử Việt
Chất Việt: Exploring Day 2 | Chất Sử trong Film & Crowdfunding
Chất Việt: Exploring Day 11 | Nghệ Thuật Thư Pháp Việt

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé