Cảm hứng

Telos lan tỏa là để sáng tạo

Bên cạnh thiết kế và dự án đến từ đội ngũ nội bộ của TELOS, việc chia sẻ và lan tỏa những điều nhiều cảm hứng từ cộng đồng và các nhà sáng tạo ở khắp nơi cũng là một phần mà team TELOS luôn rất hào hứng thực hiện.

Dưới đây sẽ là những tác phẩm đẹp, dự án giàu sáng tạo, và các thông tin nhiều cảm hứng mà TELOS tìm được nguồn năng lượng để tạo ra những điều mới. Xin chia sẻ cùng bạn đọc.

DIEU NEO
DIEU NEO
LOGO thì có gì nào? (Phần 2)
LOGO thì có gì nào? (Phần 2)
Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 3
Một số hình ảnh UI Design (Mobile) bắt mắt – Part 3
Một số hình ảnh UI Design (Website) bắt mắt – Part 3
Một số hình ảnh UI Design (Website) bắt mắt – Part 3
DINOSAURIA
DINOSAURIA
LOGO thì có gì nào? (Phần 1)
LOGO thì có gì nào? (Phần 1)
Mò mẫm, lục lọi, đi tìm cảm hứng trong ngày (Phần 2)
Mò mẫm, lục lọi, đi tìm cảm hứng trong ngày (Phần 2)
Mò mẫm, lục lọi, đi tìm cảm hứng trong ngày (Phần 1)
Mò mẫm, lục lọi, đi tìm cảm hứng trong ngày (Phần 1)
HISTORY OF VIETNAM
HISTORY OF VIETNAM
ADIDAS ZX SNEAKERS
ADIDAS ZX SNEAKERS