Cảm hứng

Telos lan tỏa là để sáng tạo

Bên cạnh thiết kế và dự án đến từ đội ngũ nội bộ của TELOS, việc chia sẻ và lan tỏa những điều nhiều cảm hứng từ cộng đồng và các nhà sáng tạo ở khắp nơi cũng là một phần mà team TELOS luôn rất hào hứng thực hiện.

Dưới đây sẽ là những tác phẩm đẹp, dự án giàu sáng tạo, và các thông tin nhiều cảm hứng mà TELOS tìm được nguồn năng lượng để tạo ra những điều mới. Xin chia sẻ cùng bạn đọc.

Shoeroom
Shoeroom
Lonely in Tokyo
Lonely in Tokyo
Six Fanarts Challenge
Six Fanarts Challenge
«The Ruffian» Electric-bike
«The Ruffian» Electric-bike
Embra (2020)
Embra (2020)
1910
1910
Good Neighbor – Food Sharing
Good Neighbor – Food Sharing
Shoes App
Shoes App
MUKU
MUKU
Food Delivery Mobile App
Food Delivery Mobile App

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học figma lần này nhé