Các tác giả

NHỮNG NgưỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG TELOS

Sự sáng tạo sẽ được nhân lên nhiều lần nhờ vào sự cộng hưởng từ nhiều nguồn, nhiều cá tính khác nhau. Các sự kiện sáng tạo mà TELOS tổ chức đều may mắn có được sự đồng hành từ rất nhiều nhân tố sáng tạo tuyệt vời. 

Võ Nam Du
Trương Quốc Vinh
Trịnh Thu Trang
Đạt Phi
8K Studio
Hàn Phi Tuyết
Tuấn Trần
Phạm Vĩnh Lộc
Lài N. Nguyễn
Phan Thanh Nam

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Frontend lần này nhé

telos la ai_full

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UI Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học UX Design lần này nhé

Điền form và TELOS sẽ liên hệ

Rất mong chờ được đón chào bạn ở lớp học Figma Creative lần này nhé