Các tác giả

NHỮNG NgưỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG TELOS

Sự sáng tạo sẽ được nhân lên nhiều lần nhờ vào sự cộng hưởng từ nhiều nguồn, nhiều cá tính khác nhau. Các sự kiện sáng tạo mà TELOS tổ chức đều may mắn có được sự đồng hành từ rất nhiều nhân tố sáng tạo tuyệt vời. 

Võ Nam Du
Hoạ sĩ / Tác giả
Trương Quốc Vinh
Hoạ sĩ / Tác giả
Trịnh Thu Trang
Hoạ sĩ / Tác giả
Đạt Phi
Hoạ sĩ / Tác giả
8K Studio
Hoạ sĩ / Tác giả
Hàn Phi Tuyết
Hoạ sĩ / Tác giả
Tuấn Trần
Hoạ sĩ / Tác giả
Phạm Vĩnh Lộc
Hoạ sĩ / Tác giả
Lài N. Nguyễn
Hoạ sĩ / Tác giả
Phan Thanh Nam
Hoạ sĩ / Tác giả